U mag oude medicijnen niet zomaar weggooien. Dit kan gevaar opleveren voor andere mensen en ons milieu. Medicijnafval moet u inleveren bij uw apotheek. Zij zorgen voor een correcte vernietiging. Ongebruikte, nog houdbare, medicatie mag helaas niet worden hergebruikt. Ook gebruikte naalden leveren gevaar op voor de omgeving en moeten in een speciale naaldencontainer worden bewaard en ingeleverd.