U kunt bij onze praktijk ook terecht voor een rijbewijs- of duikkeuring.

Rijbewijskeuring
Vanaf uw 75ste jaar is het verplicht eens in de 5 jaar een rijbewijskeuring te laten doen. Ook kan op verzoek van het CBR een aanvraag gedaan worden voor een keuring. De duur van de keuring is ongeveer 30 minuten en de kosten voor een rijbewijskeuring zijn 40,- euro. De keuring wordt alleen vergoed als uw zorgverzekeraar dit in de aanvullende verzekering heeft opgenomen. Een rijbewijskeuring valt niet onder de basisverzekering.

Let op! U dient:

  • Van te voren keuringspapieren te bestellen via de website van het CBR of de gemeente. Het voorblad, eigen verklaring, neemt u dan ingevuld mee naar de praktijk.
  • Urine in een schoon potje (verkrijgbaar op de praktijk) mee te nemen naar de praktijk/keuring. De urine bewaart u, tot de afspraak, in de koelkast.
  • Indien van toepassing uw bril of lenzen mee te nemen. Vergeet, indien u lenzen gebruikt, uw lenzenvloeistof en -bakje niet. De lenzen dient u namelijk voor de ogentest uit te doen.

Duikkeuring
Padi en de NOB adviseren iedere duiker een duikkeuring te laten doen. Zowel voor de sportduiker als voor de recreatieduiker is het van belang, dat u zich eerst door een arts laat keuren. Dit kan iedereen bij ons laten doen, ook als u geen patiënt bent.

Aangehouden wordt dat personen onder de 50 jaar (en in goede gezondheid) eens in de 3 jaar gekeurd moeten worden. Vanaf de leeftijd van 50 jaar is het advies dit jaarlijks te doen. Uitzondering op deze regel zijn personen met medische klachten, voor hen geldt ook het advies een jaarlijkse keuring te doen, ongeacht de leeftijd.

De keuring duurt ongeveer 30 minuten en de kosten hiervan bedragen 40,- euro. Op de site van: sportzorg.nl kunt u zien of deze kosten door uw verzekering wordt vergoed.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26