U kunt bij onze praktijk ook terecht voor een rijbewijs- of duikkeuring.

Rijbewijskeuring
Vanaf uw 75ste jaar is het verplicht eens in de vijf jaar een rijbewijskeuring te laten doen. Ook kan op verzoek van het CBR een aanvraag gedaan worden voor een keuring. De keuring duurt ongeveer 30 minuten. De kosten zijn € 46,38. Als de keuring langer in beslag neemt dan 30 minuten, rekenen wij een opslag. Een rijbewijskeuring valt niet onder de basisverzekering en wordt alleen vergoed als uw zorgverzekeraar dit in de aanvullende verzekering heeft opgenomen.

Let op!

  • Bestel van tevoren de keuringspapieren via de website van het CBR of de gemeente. Neem het voorblad, eigen verklaring, ingevuld mee naar de praktijk.
  • Neem urine in een schoon potje (verkrijgbaar op de praktijk) mee naar de praktijk/ de keuring. Bewaar de urine tot de afspraak in de koelkast.
  • Heeft u lenzen of een bril? Neem deze dan mee. Vergeet, als u lenzen gebruikt, uw lenzenvloeistof en -bakje niet. De lenzen doet u namelijk voor de ogentest.

Duikkeuring
PADI en de NOB adviseren iedere duiker een duikkeuring te laten doen. Zowel voor de sport- als voor de recreatieduiker is het van belang, dat u zich eerst door een arts laat keuren. Dit kan iedereen bij ons laten doen, ook als u geen patiënt bent.

Personen onder de 50 jaar (en in goede gezondheid) moeten eens in de drie jaar gekeurd worden. Vanaf 50 jaar is het advies dit jaarlijks te doen. Voor mensen met medische klachten geldt ook het advies een jaarlijkse keuring te doen, ongeacht de leeftijd.

De keuring duurt ongeveer 30 minuten en de kosten zijn € 46,38. Op de site van: sportzorg.nl kunt u zien of deze kosten door uw verzekering wordt vergoed.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26