Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
HCZ doet aan CRVM. Dit houdt in dat we jaarlijks patiënten, met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ), oproepen voor een aantal preventieve onderzoeken. Het risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van de voor (HVZ relevante) risicofactoren, zoals: leeftijd, geslacht, roken, ziektebeeld, familiaire belasting, verhoogde bloeddruk, voe­dingspatroon, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, bloeddruk, bodymass index (BMI) e.d.

Aan de hand van de uitslagen van deze onderzoeken kunnen we het risico op hart- en vaatziekte bij u berekenen en u zo nodig intensiever monitoren en begeleiden.

Uitnodiging CVRM
Als u tot de risicogroep behoort, ontvangt u van ons per post een labformulier voor bloedprikken en urine-onderzoek. Wij vragen u een afspraak te maken met de Praktijkondersteuner bij HCZ. Een aantal dagen voor deze afspraak laat u dan bloedprikken en uw urine controleren. Een potje, voor het opvangen van de urine, haalt u van tevoren zelf ophalen bij de praktijk. Zorg dat u voor dit onderzoek nuchter bent. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer mag eten en drinken. Water drinken mag wel. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen op de tijden die u gewend bent.

Voor vragen kunt u terecht bij de assistente.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26