Palliatieve zorg

  1. Uw huisarts komt in aktie…

… of zelf, of als u als patiënt de eerste stap zet. Wees niet bang om ons aan onze jas te trekken! Het is heel belangrijk dat u zelf aangeeft wat u van ons verwacht. Wij kunnen dan samen met u de regie nemen over de verdere gang van zaken. Vindt u het moeilijk om het gesprek aan te gaan? Het helpt om vooraf uw vragen, twijfels en andere aandachtspunten op papier te zetten. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid “levenseinde en euthanasie” : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie

Omgekeerd hebben alle huisartsen vanuit de artsenorganisatie KNMG de handreiking ‘Tijdig praten over het overlijden’ gekregen. Deze handreiking helpt hen om palliatieve patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.

  1. De huisarts als begeleider

Uw huisarts is uw vraagbaak. Met hem of haar overlegt u over lastige kwesties: wel of geen ziekenhuisopname, de voor- en nadelen van het starten dan wel voortzetten van een behandeling. Ook tijdens de laatste levensfase kunt u verschillende zaken met de huisarts overleggen. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een hospice, of hoe de huisarts tegen euthanasie aankijkt.

  1. De huisarts als regisseur

In principe is het voor u als patiënt van belang dat u zo lang mogelijk zelf de regie in handen houdt. U bepaalt ook hoe groot de inbreng van uw huisarts is. Anderzijds weet een huisarts ook niet alles, maar kan hij of zij u doorverwijzen naar een deskundige op een bepaald gebied, zoals een psycholoog. Het is de taak van de huisarts om goed te luisteren en samen met u vast te stellen waar u behoefte aan heeft. Ook al verandert die behoefte met de dag.

  1. De huisarts in de ziekenhuisfase

Komt u (voor langere tijd) in het ziekenhuis te liggen en heeft u behoefte aan overleg met de huisarts, bijvoorbeeld over een behandeling, neemt u dan contact op met de praktijk. Wanneer u weer thuiskomt uit het ziekenhuis zal de assistente u bellen om te vragen hoe het gaat en of u behoefte heeft aan een bezoek van uw huisarts.

  1. De huisarts en partner en/of kinderen

Voor de huisarts gaat de mening van de patiënt altijd vóór. Wel is het voor hem of haar goed om te weten welke mening de naasten hebben. Het is voor alle partijen prettig wanneer de familie één vast aanspreekpunt aanwijst met wie de huisarts contact heeft.

  1. Samenwerking met de wijkverpleging en specialist ouderengeneeskunde

Eén keer per week is er ’s morgens overleg tussen de huisartsen en de wijkverpleging van Amie en Zorgbalans. In het belang van de patiënt wordt hier medisch belangrijke informatie gedeeld. Onze specialist ouderengeneeskunde is hierbij ook aanwezig.