Online inzage in uw dossier

Per 1 juli 2020 is een onderdeel van Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz) van kracht. Dat betekent dat u het recht heeft op elektronische inzage in uw dossier. Bij het HCZ maken we sinds juli 2019 gebruik van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. In MijnGezondheid.net kunt u makkelijk en beveiligd online uw dossier inzien. Daarnaast kunt u:
  • (medische) vragen stellen via e-Consult
  • onderzoeksuitslagen inzien
  • uw medicatie-overzicht bekijken en een actueel medicatiepaspoort uitprinten voor op reis

Meer informatie of aanmelden? Klik hier.
In verband met de corona-situatie is het tijdelijk niet mogelijk om online afspraken te maken.

Wat is er precies veranderd per 1 juli 2020?

De Wabvpz geldt al sinds 1 juli 2017. Sinds 1 juli 2020 zijn er twee nieuwe bepalingen:

  • Patiënten krijgen het recht op elektronische inzage in zijn of haar dossier, of een elektronische afschrift van het dossier. Daarvoor mogen geen kosten worden gerekend. De Wabvpz is een aanvulling op de WGBO en de privacywet AVG. De regels uit de WGBO en AVG gelden dus ook. Patiënten hadden op grond van de WGBO al recht op inzage en een afschrift. Verschil is dat daar nu elektronische inzage/afschrift aan is toegevoegd.
  • Patiënten kunnen vragen om ook ‘loggingsgegevens’ te krijgen. Dat betekent dat de patiënt inzage krijgt in wie op welk moment bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd. De privacywet AVG maakte het al verplicht om die ‘logging’ bij te houden.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26