Wat is NIVEL?
NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit binnen en het functioneren van de gezondheidszorg, het vóórkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en de behandeling van gezondheidsproblemen. De resultaten worden bijvoorbeeld gebruikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door beroeps- en patiëntenverenigingen.

Wat is het doel van NIVEL Zorgregistraties 1e lijn (o.a. huisartspraktijken)?
Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg binnen de Nederlandse samenleving. NIVEL verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. De eerste lijn is de plek waar mensen het eerste naar toe gaan met gezondheidsklachten. Het HCZ werkt mee aan de NIVEL Zorgregistraties door gegevens over de geleverde zorg te verstrekken aan NIVEL.

Welke gegevens worden er verzameld?
NIVEL beantwoordt vragen als:
– Met welke gezondheidsproblemen komen patiënten de gezondheidszorg binnen?
– Bij welk type zorgverleners komen patiënten terecht?
– Hoe werken verschillende zorgvoorzieningen met elkaar samen?
– Welke zorg krijgen patiënten en zijn hierin verbeteringen mogelijk?
De NIVEL Zorgregistraties gebruiken gegevens, die wij standaard in het computersysteem vastleggen.

Wie doen er mee aan de NIVEL Zorgregistraties?
– Huisartsen
– Fysiotherapeuten
– Oefentherapeuten
– Diëtisten
– Eerstelijnspsychologen
– Apothekers
– Huisartsenposten
– Zorggroepen
– Gezondheidscentra

Privacy
Het NIVEL kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden (zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN)). De resultaten van het onderzoek zijn dus nooit herleidbaar tot individuele personen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Meer informatie over de privacybescherming van NIVEL vindt u hier.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt voor het onderzoek.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26