Wat was dat ook alweer, NHG-accreditatie?

Praktijken met het NHG keurmerk moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen.  Deze eisen zijn opgesteld door het Nederlands Huisartsgenootschap (=NHG, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen). Ieder jaar worden deze kwaliteitseisen getoetst.

Het HCZ heeft dit keurmerk al sinds juni 2008.

Om het keurmerk “NHG-geaccrediteerd” te verkrijgen, heeft de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. De praktijkvoering is in zijn geheel doorgelicht. Er zijn gegevens verzameld over kwaliteit en er is onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid. Hoe zit het met de wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd? Beschikken de medewerkers van de praktijk over voldoende medische kennis? Op zo’n 250 punten wordt de kwaliteit van de praktijkvoering door een onafhankelijke accrediteur beoordeeld. Ook zijn onze plannen voor de toekomst ter verbetering van onze zorg getoetst. U begrijpt, wij doen ons uiterste best om dit behaalde resultaat te behouden. Immers, met het verkregen keurmerk kunnen we aan u als patiënt laten zien, dat wij kwaliteit van zorg belangrijk vinden. En dat wij blijvend en systematisch werken aan verbetering.

Het keurmerk wordt verleend voor de duur van 1 jaar. Elk voorjaar bezoekt de accrediteur opnieuw onze praktijk en beoordeelt de verbeteringsplannen voor het komende jaar en controleert of de praktijk zich houdt aan gemaakte afspraken.

Wat zijn onze plannen?

Samen met Achmea gaan wij een aantal projecten uitwerken rondom preventieve zorg bij ouderen en overgewicht bij kinderen.

Plannen te over, weet dat wij open staan voor uw opmerkingen hierover, bij voorkeur per e-mail op info@hcz.nl

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26