Mag mijn kind naar school?
Heeft uw kind last van hoesten, snotteren? Dan moet uw kind thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn, net zoals landelijk voor iedereen geldt.

Als een leerling bekend is met hooikoorts, astma etc., en om die reden luchtwegklachten heeft, die passen binnen zijn of haar normale klachtenpatroon, dan kan uw kind gewoon naar school. Zijn de klachten anders dan normaal, of is er sprake van een duidelijke verkoudheid, dan blijft uw kind thuis tot hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft. Alleen als er ernstige (benauwdheids)klachten zijn, hoeft u contact op te nemen met de huisarts.

Als uw kind erg kwetsbaar is en hij of zij loopt een groot risico door naar school te gaan, laat uw kind dan thuis blijven. De beslissing hierover ligt bij de kinderarts. Het gaat alleen om ernstig zieke kinderen die immuun gecompromitteerd zijn.

Kan de huisarts een briefje schrijven voor school?
De school of leraren mogen u geen test of briefje vragen als bewijs dat uw kind astma, hooikoorts heeft, of negatief getest is op corona. Mocht u dit verzoek van school krijgen, dan kunnen wij niet aan dat verzoek voldoen. Bedenk dat een negatieve testuitslag ook maar een korte geldigheidsduur heeft, volgende week kan de situatie alweer anders zijn.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26