November 2018

Uit recent onderzoek is gebleken dat (medicijnen met) Hydrochloorthiazide (HCT) bij langdurig gebruik een licht verhoogd risico geeft op de huidkanker soorten Basaalcel- (BCC) en Plaveiselcelcarcinoom (PCC).

Langdurig gebruik toont een verhoogd risico aan van ongeveer 1,3 keer hoger op een BCC en 4 tot 7,7 keer hoger op een PCC.

Patiënten die bij ons bekend zijn met een BCC of een PCC zijn inmiddels door het HCZ gebeld. Uit voorzorg zullen wij de (medicijnen met) Hydrochloorthiazide vervangen door een ander medicijn. Voor de mensen die HCT gebruiken, maar niet eerder met huidkanker te maken hebben gehad, is het advies verdachte huidafwijkingen te laten controleren bij de huisarts.

Zoals voor iedereen geldt, is het belangrijk om voor een goede bescherming tegen de zon te kiezen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op.