Heeft u een klacht? Bespreek u onvrede met ons!

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van onvrede, dan kunnen wij dit proberen op te lossen. De assistente heeft een formulier, waarop u uw klacht kunt noteren. Dit formulier wordt door een
van de artsen gelezen, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wanneer u niet met een van onze huisartsen in gesprek kunt of wilt, kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij/zij kan voor u proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en de informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt het klachtenformulier vinden op de website van DOKH (Klachtenregeling) of u kunt telefonisch contact opnemen met DOKH via 072 – 520 8325.

Als u er met de huisarts en klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie ‘Huisartsenzorg.’ Deze commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), ambtelijk secretaris (jurist) en uit leden namens de patiënten en huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover vindt u ook op DOKH.nl.

Het HCZ werkt continu aan verbetering van de dienstverlening en communicatie met patiënten. We horen graag wat u van ons vindt. Bent u tevreden over ons? Laat uw mening achter op www.zorgkaartnederland.nl .

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26