Bent u ontevreden?
Als u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij dit proberen op te lossen. Wij vragen u hiervoor het klachtenformulier te gebruiken. Dit formulier wordt door een van de artsen gelezen, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Klik hier voor het HCZ klachtenformulier. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de assistente.

Als u niet met een van onze huisartsen in gesprek kunt of wilt, kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij/zij kan voor u proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en de informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U vindt het klachtenformulier op de website van DOKh (klachtenregeling) of u kunt telefonisch contact opnemen met DOKh via 072 – 520 8325.

Als u er met de huisarts en klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie ‘Huisartsenzorg.’ Deze commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), ambtelijk secretaris (jurist) en uit leden namens de patiënten en huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover vindt u ook op DOKh.nl.

Complimenten en tips
Het HCZ werkt continu aan verbetering van de dienstverlening en communicatie met patiënten. We horen het dan ook graag als u een tip heeft. U kunt het ons persoonlijk vertellen of gebruikmaken van het complimenten- of tipformulier. Klik hier voor het tipformulier. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de assistente.

U kunt uw feedback ook geven op www.zorgkaartnederland.nl.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Centrum
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (spoed: optie 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26
Receptenlijn: 0900 – 57 123 45 (25 ct p/m)