Jaarverslag van 2016

Om dit verslag leesbaar te houden en de mogelijkheid te hebben dit verslag te publiceren op de website, is ervoor gekozen het verslag kort te houden.

Het Huisartsen Collectief Zandvoort is gestart in 1999 door M.D.M. Hermans, C.A. Jagtenberg en P.C.F. Paardekooper en is gevestigd aan het Beatrixplantsoen 1-B.

Mevr. C.R. Roeterdink is per 1-1-2010 toegetreden tot de maatschap.

Mevr. K van der Vliet is HIDHA en Dhr. van der Tempel is vaste waarnemer, beide 3 dagen per week.

De praktijk is gelegen bij het centrum van Zandvoort. Zandvoort heeft het profiel van een middelgroot dorp met 17.000 inwoners en een specifieke zomerpopulatie. Er is een bungalowpark (Centerparcs) waar permanent 3000 mensen verblijven.

Op 28 oktober 2015 werd een tweede locatie in gebruik genomen in Zandvoort Noord, op de Thomsonstraat 1. In dit voormalige pand van de woningbouw is een grote tandartspraktijk en een fysiotherapiepraktijk gevestigd. Zie de website voor foto’s.

De assistentes werken in een wisselend schema in “Noord”, K. v.d. Vliet en P.C.F. Paardekooper zijn de vaste gezichten aldaar.

Er is sprake van een niet-apotheekhoudende praktijk, waarin de artsen niet verloskundig actief zijn.

De praktijkpopulatie bestaat voor een onevenredig groot deel uit ouderen en verder uit veel Amsterdammers die deze kant uitgekomen zijn. In de zomer kan de hoeveelheid bewoners in Zandvoort oplopen tot 30.000 personen en bij eendaagse activiteiten, zoals races op het circuit, tot 100.000 personen. Er zijn dan altijd extra medische voorzieningen getroffen door de Gemeente of de organisatie van het evenement. Gedurende de acht zomerweken is er een EHBO post op het strand, betaald door de Gemeente Zandvoort. In die weekenden is er ook een huisartsenpost in Zandvoort, geopend van 11.00 uur tot 20.00.

Onze visie: De beste geneeskunde is preventieve geneeskunde.

De missie van onze praktijk is: Wij oefenen op reguliere wijze de huisartsengeneeskunde uit in samenwerking met een aantal andere eerstelijns disciplines in Zandvoort en directe omgeving.

Wij werken samen met de drie andere huisartspraktijken in Zandvoort en met de ziekenhuizen in onze omgeving. Wij zijn de grootste praktijk in Zandvoort en lopen voorop als het gaat om zorgvernieuwing.

Wij werken volgens de NHG-standaarden en blijven up-to-date door te zorgen voor goede nascholingen voor alle artsen en medewerkers.

Wij willen ons ook profileren als opleidingspraktijk voor aios van het huisartseninstituut van het AMC te Amsterdam en praktijkassistentes van het Nova College te Haarlem. Wij zijn CRKBO gecertificeerd en door de NPA geaccrediteerd, dit jaar voor de 6e keer.

Onze belofte: Wij zullen u met maximale inzet, vaardigheid, kennis en betrokkenheid bijstaan en adviseren omtrent uw gezondheid met als doel optimale kwaliteit van leven voor u. Ons motto is   “uw zorg minder”.

Bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar waren op het kwaliteitsvlak:

 • Er is weer een reanimatietraining geweest waar iedereen aan heeft deelgenomen.
 • Op 30 juni 2016 hebben wij weer de NPA gehad en zijn geslaagd.
 • Het PaTZ (Palliatieve Thuiszorg) overleg draait goed, inmiddels elke week op dinsdag tussen 8-9 uur met twee thuiszorgorganisaties, de oncologie vpk, de ouderen adviseur van de Gemeente en onze specialist ouderengeneeskunde. De evaluaties zijn positief.
 • Via de KCOETZ zijn wij gestart met de keten “Wijkgerichte Zorg” waarin de zorg voor ouderen is geregeld.
 • Wij zijn verder gegaan met de KCOETZ DM keten en gestart met de keten COPD en CVRM.
 • Het “COPD in de buurt” project is verder gegaan met steun van “Invoorzorg” coaches van het ministerie van VWS. Het draait goed, zie ook later.
 • Er is vaste extra waarneming ingehuurd ivm de grote druk op het spreekuur.
 • De wachtkamer is opnieuw ingericht.
 • Er zijn zonnepanelen op het totale dakoppervlak gekomen, ook op dat van de apotheek.
 • We hebben een cursus LEAN gedaan met daarna een praktijkuitje, zinvol en gezellig.
 • Werken met Zorgdomein (een elektronisch verwijssysteem) is heel efficient!
 • Aanschaf van een nieuw (2e) echo apparaat met bijpassende probe.
 • Bijna alle computers zijn vervangen.

Wij leiden AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) op van de huisartsopleiding van het AMC en doktersassistentes van het NOVA College te Haarlem.

Op dit moment bestaat ons team uit 6 vaste artsen, 6 praktijkondersteuners (waarvan 2 POH-GGZ) en 8 praktijkassistentes. Daarnaast is er een secretaresse en zijn er soms extra artsen in de praktijk zoals een specialist ouderengeneeskunde en waarnemers.

Onze praktijk is gegroeid naar 9300 patiënten. De vestiging in Zandvoort Noord draait goed en alle kamers zijn bijna volledig bezet.

Wat is ons het meest opgevallen in 2016:

 • De leeftijdsverdeling in de praktijk en het aantal percentage 65+ (hoger dan landelijk)
 • Het aantal contacten met de praktijk ligt hoger dan het landelijk gemiddelde:
 • Ook voor de ouderenpopulatie scoren wij hoger gezien de vergrijzing in de praktijk:
 • Het aantal patiënten met Diabetes, COPD, Hart en vaatziekten en ouderen hebben wij goed in beeld. Zij worden opgeroepen cq bezocht volgens vaste spreekuur afspraken.
 • Ons project “COPD in de buurt” loopt goed. De afspraken met het Spaarne Gasthuis, Amie, de fysiotherapeut en onze praktijkondersteuners loopt goed. Inmiddels doen alle praktijken in Zandvoort mee en hebben we ongeveer 60 deelnemende patiënten.