Huisartsen: “Werkdruk loopt op door corona”

De huisartsen in de regio Zuid-Kennemerland werken samen in de Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland (HCZK). In verband met coronavirus is een Crisis Team opgericht. Dit team zorgt ervoor dat we met elkaar maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te controleren, bijvoorbeeld het vermijden van onnodige praktijkbezoeken. 
Een aantal maatregelen die we op dit moment met alle huisartsen in de regio hebben genomen is:

  • uitstellen van routineconsulten en afspraken voor bloeddrukcontroles en chronische aandoeningen
  • zoveel mogelijk klachten bespreken in een telefonisch consult.

Ron Peters, huisarts in Velserbroek en voorzitter van de HCZK, legt in een artikel in het Haarlems Dagblad uit welke maatregelen we nemen en waarom we deze nemen.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Centrum
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26