Het Huisartsen Centrum Zandvoort (HCZ) is een moderne huisartsenpraktijk met twee locaties: Beatrixplantsoen en Noord. Veranderingen in de huisartsenzorg vragen om een aantal organisatiewijzigingen die tot meer efficiëntie leiden. Zo kunnen meer patiënten sneller en adequater geholpen worden. Daarnaast streeft HZC naar kwaliteit. Met een hecht team krijgen patiënten een goede, persoonlijke behandeling.

Het HCZ is een maatschap van vier artsen: dhr. M. Hermans, dhr. P. Paardekooper, mw. C. Roeterdink, en mw. K. van der Vliet. De laatste werkt al meer dan tien jaar bij de praktijk en heeft dhr. C. Jagtenberg opgevolgd, die vorig jaar juli na 28 jaar zijn werk bij HCZ heeft beëindigd. Andere vaste artsen van het HCZ zijn: mw. M. Langejans, dhr. W. van der Tempel, dhr. R. Ruth en dhr. J. Borghols. Samen met de assistentes en de praktijkondersteuners (Somatiek en GGZ) vormen zij een hecht team, dat hoge kwaliteit gezondheidszorg levert.

Veranderingen in de huisartsenzorg
Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht, spreken we een van de artsen, dhr. M. Hermans. We vragen hem wat er gaat veranderen in 2020. Hij licht toe: “De afgelopen jaren is er al veel gewijzigd in de huisartsenzorg. De vraag aan de huisarts is toegenomen. Steeds meer zorg verschuift van het ziekenhuis naar de huisarts. Patiënten doen gemiddeld vaker een beroep op ons. Daarnaast blijven ouderen langer thuis wonen, omdat er minder verpleeghuizen zijn. Zij blijven hierdoor onder zorg van de huisarts. Tegelijkertijd werken huisartsen vaker in deeltijd.” Hij vervolgt: “Mensen zijn steeds meer gewend hun zaken online te regelen, op een moment dat het hen uitkomt. Per 1 juli 2020 wordt het voor zorgverleners wettelijk verplicht om patiënten online inzage te geven in hun medische gegevens.”
Op de vraag hoe het HCZ met deze veranderingen omgaat, antwoordt dhr. Hermans: “We zijn een grote praktijk met veel vaste artsen en vinden het belangrijk dat patiënten snel bij ons terecht kunnen. Patiënten worden zoveel mogelijk door dezelfde huisarts geholpen. Als iemand bij een van onze artsen is geweest met een bepaalde klacht, dan streven we ernaar om de vervolgafspraken bij diezelfde arts te plannen. Als die arts er niet is, plant de assistente een afspraak bij een andere arts. Alle gegevens staan bijgewerkt in het (digitale) zorgdossier, zodat elke arts volledig op de hoogte is van de voorgeschiedenis van klachten en behandelingen. Patiënten kunnen op korte termijn geholpen worden, maar het is mogelijk dat ze door een andere arts worden gezien. Daarom werken we af en toe met waarnemend artsen.”

Bereikbaarheid
“We zijn vijf dagen per week open en telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Om mee te gaan met de digitale ontwikkelingen, maken we sinds kort gebruik van het beveiligde, online patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Zo kunnen patiënten zelf, 24 uur per dag en zeven dagen in de week een afspraak maken en medische vragen stellen. Zij kunnen ook hun eigen medisch dossier en medicatiegeschiedenis inzien en we kunnen uitslagen van bloedonderzoek delen. Wij lopen hiermee vooruit op de wetgeving per 1 juli 2020. Onze bereikbaarheid is met MijnGezondheid.net enorm vergroot. Patiënten bepalen zelf wanneer ze een vraag stellen of een afspraak maken. Hierdoor kunnen we meer patiënten helpen en zullen de wachttijden aan de telefoon verkorten. Sinds oktober hebben we een nieuwe telefooncentrale, waarmee we de bereikbaarheid nog eens extra hebben vergroot.”

Kwaliteit
Naast bereikbaarheid vindt het HCZ kwaliteit belangrijk: “Het HCZ is een opleidingspraktijk voor ‘huisartsen in opleiding’ van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. We leiden afgestudeerde artsen op, die zich na hun studie tot huisarts willen specialiseren. Om praktijkervaring op te doen, werken zij een jaar bij het HCZ. Het is dus mogelijk dat u af en toe andere ‘gezichten’ rond ziet lopen.”

HZC is een moderne praktijk met oog voor de patiënt en de zorg die daarbij hoort. Iedere huisarts doet behalve spreekuur in de praktijk ook verplichte avond-, nacht- en weekenddiensten op de huisartsenpost, nascholingen en heeft af en toe (landelijk) overleg.

Wij kijken uit naar de ontwikkelingen in 2020 en namens het hele HCZ-team wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!

Bron: Zandvoortse Courant – 12-12-2019

 

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26