Euthanasie
Alle vaste artsen van het HCZ zijn bereid om mee te werken aan euthanasie. Als het voor u actueel is, is het belangrijk hier tijdig met uw arts over te spreken. Op Thuisarts.nl kunt u uitgebreide informatie lezen over euthanasie. Om u te helpen kunt u hier een Euthanasieverklaring downloaden. Het is bewust in een Word-bestand gemaakt, zodat u zelf de tekst eventueel kunt aanpassen.

Het is belangrijk te beseffen dat euthanasie geen automatisch recht is. Ook niet als u een euthanasieverklaring hebt. Euthanasie heeft een bijzondere positie in het rechtssysteem in Nederland en kan alleen worden gedaan als aan veel voorwaarden is voldaan. Graag leggen we u hier meer over uit op het spreekuur.

De wilsverklaring
De wilsverklaring is een soort behandelverbod. Hierin beschrijft u dat u een bepaalde behandeling niet meer wilt. De wilsverklaring heeft een juridische status. U kunt een penning om uw hals dragen als u niet gereanimeerd wilt worden. Ook kunt u een naaste machtigen voor u te beslissen, als u dat zelf niet meer kunt. Regelmatig vragen patiënten ons om te helpen bij het opstellen van een wilsverklaring. Het is vaak moeilijk om de juiste woorden te kiezen. Meer informatie over het opstellen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Om de door u opgestelde wilsverklaring goed te kunnen begrijpen, bespreken we het graag met u op het spreekuur.
Zorg dat u ons een kopie van uw wilsverklaring stuurt en dat eventuele naasten er ook een krijgen.

Behandelwensengesprek
In de praktijk worden ook behandelwensgesprekken aangeboden. In deze gesprekken worden onder ander uw wensen besproken ten aanzien van reanimatie, beademing en/of IC opname. Uw behandelwensen worden vastgelegd in uw medisch dossier en doorgegeven aan de huisartsenpost. Om optimale zorg te kunnen bieden, vinden wij het belangrijk om te weten welke zorg u wel of niet zou willen in uw situatie, bijvoorbeeld in het geval van toegenomen risico’s in verband met een kwetsbare gezondheid.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26