Een ECG of hartfilmpje geeft de elektrische activiteit van het hart weer. Het is een van de eerste onderzoeken, die iemand krijgt bij klachten in de borststreek. Indien de huisarts dit nodig vindt, kan dit onderzoek op de praktijk (beide locaties) plaatsvinden.

Een ECG wordt gemaakt door de assistente, waarna de huisarts dit (zonodig in overleg met een Cardioloog) beoordeelt. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten en doet geen pijn. Er worden 6 elektroden op de borst, 2 op de polsen en 2 op de enkels geplakt. De elektroden zijn met het ECG-apparaat verbonden en registreren de elektrische stroompjes, die de hartspiercellen laten samentrekken.

De uitslag kan bijvoorbeeld uitwijzen of er sprake is van:

  • hartritmestoornissen
  • zuurstofgebrek van de hartspier
  • een acuut hartinfarct
  • een eerder doorgemaakt hartinfarct
  • vergroot hart

Hartritmestoornissen treden soms in aanvallen op en zijn daarom niet altijd zichtbaar tijdens de opname op de praktijk. In dat geval kan een ECG holteronderzoek worden ingezet. Hierbij wordt het hartritme gedurende een langere periode geregistreerd met een holterfoon.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26