Een ECG of hartfilmpje geeft de elektrische activiteit van het hart weer. Het is een van de eerste onderzoeken, die iemand krijgt bij klachten in de borststreek. Als de huisarts dit nodig vindt, kan dit onderzoek op de praktijk (beide locaties) plaatsvinden.

De assistente maakt het ECG, waarna de huisarts dit (zonodig in overleg met een Cardioloog) beoordeelt. Het onderzoek duurt een paar minuten en doet geen pijn. Er worden zes elektroden op de borst, twee op de polsen en twee op de enkels geplakt. De elektroden zijn met het ECG-apparaat verbonden en registreren de elektrische stroompjes, die de hartspiercellen laten samentrekken.

De uitslag kan bijvoorbeeld uitwijzen of er sprake is van:

  • hartritmestoornissen
  • zuurstofgebrek van de hartspier
  • een acuut hartinfarct
  • een eerder doorgemaakt hartinfarct
  • vergroot hart

Hartritmestoornissen treden soms in aanvallen op en zijn daarom niet altijd zichtbaar tijdens de opname op de praktijk. In dat geval kan een ECG-holteronderzoek worden ingezet. Hierbij wordt het hartritme gedurende een langere periode geregistreerd met een holterfoon.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26