Wat is er aan de hand?
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid PHEIC (Public Health Emergency of International Concern -status) uitgeroepen. Nederland is goed voorbereid op deze nieuwe fase.

Aantal patiënten met nieuwe coronavirus
De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels meer dan 78.000 mensen besmet zijn in China. Ook zijn er meer dan tweeduizend mensen overleden als gevolg van het virus.

Hoe besmettelijk is het coronavirus?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreid, is niet goed bekend. De WHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid.

Hoe groot is de kans dat het nieuwe coronavirus naar Nederland komt?
Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Omdat de ziekte van mens op mens overdraagbaar is, is het mogelijk dat hier ook contacten van een patiënt ziek worden. Daarom is het belangrijk om patiënten snel op te sporen en contacten in de gaten te houden. Er is een meldingsplicht voor het nieuwe coronavirus en er bestaat in Nederland een structuur om uitbraken van infectieziekten te bestrijden

De meeste zieken komen uit China. Het overgrote deel van de patiënten is in de regio Wuhan geweest en is daar waarschijnlijk besmet geraakt. Ook in Macau, Taiwan, Hongkong, Singapore, Iran en genoemde gemeenten in Noord-Italië is het virus wijdverspreid.

Wanneer neemt u telefonisch contact met ons op?
Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid of longontsteking) en bent u de afgelopen twee weken op het vasteland China geweest, met uitzondering van Taiwan, Macau en Hongkong; of heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij overleggen met de GGD of het nodig is om onderzoek naar het nieuwe coronavirus te doen.

Reizigers
Momenteel wordt het sterk afgeraden om te reizen naar Wuhan of andere steden in de provincie Hubei. Voor de rest van China geldt het advies om hier alleen naar toe te reizen als dat noodzakelijk is.

Reisadviezen voor verschillende landen zijn te vinden via de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op de website van het RIVM kunt u vragen en antwoorden over het coronavirus lezen.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26