Bevolkingsonderzoeken weer gefaseerd van start
De drie bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker gaan weer gefaseerd starten. De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de herstart komen als eerste de mensen in aanmerking die sinds 16 maart niet meer konden deelnemen.

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start begin juli weer op. Als u een uitnodigingsbrief krijgt, kunt u een afspraak voor een uitstrijkje bij ons maken. Neem de uitnodigingsbrief mee naar de afspraak.

Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is vanaf half mei gefaseerd weer gestart. Eerst krijgen de mensen die al waren doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek het benodigde vervolgonderzoek. Heeft u al een ontlastingstest thuis, dan kunt u deze insturen. Bij het versturen van nieuwe uitnodigingen krijgen de mensen, die vanaf half maart uitgenodigd zouden worden, als eerste een uitnodigingsset.

Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Het bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen. Bij de opstart wordt rekening gehouden met de anderhalve-meter-samenleving.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 57 320 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26