Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom worden vrouwen in deze leeftijdsgroep uitgenodigd voor dit bevolkingsonderzoek. Met dit bevolkingsonderzoek wordt gekeken naar risico op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.

Vrouwen in de leeftijd 30, 35 en 4o jaar ontvangen vanuit het BVO (Bevolkingsonderzoek) iedere 5 jaar een uitnodiging voor dit onderzoek. Vrouwen vanaf 40 jaar, bij goede uitslagen in de voorgeschiedenis, ontvangen om de 10 jaar een oproep. Bij afwijkingen in eerdere uitslagen komt u in aanmerking voor eerdere controles.

Wanneer u in aanmerking komt voor het onderzoek ontvangt u een oproepbrief met stickers van het Bevolkingsonderzoek Midden-West. U kunt dan een afspraak maken bij de huisarts.

Het uitstrijkje
Huisartsen Centrum Zandvoort heeft een speciaal BVO spreekuur (dinsdag- en/of donderdagmiddag). Het uitstrijkje wordt gedaan door de assistente. In het laboratorium wordt het materiaal onderzocht op de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV). Zit er HPV in het uitstrijkje? Dan wordt hetzelfde uitstrijkje beoordeeld op afwijkende cellen. HPV is het virus dat op lange termijn baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Door deze nieuwe manier van testen is het eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op baarmoederhalskanker.

Op de website van het RIVM leest u meer over het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek van start gegaan. Voor de uitvoering is een uitnodigingsschema opgesteld. Dit schema geeft op basis van uw geboortejaar de planning in welk jaar u uw eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek kunt verwachten. Voor dit overzicht, klik hier: uitnodiging-bevolkingsonderzoek-darmkanker.

Indien de uitslag van het bevolkingsonderzoek aanleiding geeft voor vervolgonderzoek, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een gesprek bij een coloscopiecentrum.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26