De bloeddruk schommelt gedurende de dag. De bloeddruk gaat omhoog bij inspanning en bij emoties. De bloeddruk is overdag hoger dan ‘s nachts. Door een 24 uurs bloeddrukmeting krijgt de huisarts inzicht in het verloop van de bloeddruk tijdens de verschillende momenten van de dag (en nacht).

Tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting krijgt u een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter wordt op de heup met een riem gedragen. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch. Normaal gesproken is dit overdag 2 tot 3 keer per uur en ‘s nachts 1 keer per uur. De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op.  Door het geluid van het apparaat kan het slapen soms wat lastiger zijn.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort
Tel. 023 – 57 320 23

Receptenlijn:
0900 57 123 45

Spoed: 023-5732023, optie 1
Na 17:00u: 023-224 25 26