De bloeddruk schommelt gedurende de dag. De bloeddruk gaat omhoog bij inspanning en bij emoties. De bloeddruk is overdag hoger dan ‘s nachts. Door een 24-uurs bloeddrukmeting krijgt de huisarts inzicht in het verloop van de bloeddruk tijdens de verschillende momenten van de dag (en nacht).

Tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting krijgt u een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter wordt op de heup met een riem gedragen. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch. Normaal gesproken is dit overdag twee tot drie keer per uur en ‘s nachts een keer per uur. De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op.  Door het geluid van het apparaat kan het slapen soms wat lastiger zijn.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Locatie Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Locatie Noord
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

Tel: 023 – 573 20 23 (voor spoed: kies 1)
Na 17.00 uur: 023 – 224 25 26